Điều quan trọng không phải là tấm bia, mũi tên, cung tên hay người bắn cung mà là hành trình vô tận của người lữ hành trên sa mạc đi về phía ốc đảo vô hình. | Antoine de Saint-Exupéry