Điều quan trọng không phải là tấm bia, mũi tên, cung tên hay người bắn cung mà là hành trình vô tận của người lữ hành trên sa mạc đi về phía ốc đảo vô hình. | Antoine de Saint-Exupéry

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s